შესახებ

ევროკავშირის EU4Business ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში - სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში საბოლო ჯამში ემსახურება მცირე და საშუალო ბიზნესებს, როგორც ევროკავშირის მხარდაჭერის ბენეფიციარებს.
ge
წვდომა ფინანსურ მხარდაჭერაზე:
 • შეღავათიანი სესხები ეროვნული ბანკების მეშვეობით
 • მიკრო დაფინანსება საოჯახო ბიზნესებისთვის
 • მცირე გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის
 • ეროვნულ ბანკებში პერსონალის გადამზადება მცირე და საშუალო ბიზნესების უკეთ მომსახურების მიზნით
 • მცირე და საშუალო ბიზნესების სწავლება ფინანსებში
ბიზნესის განვითარების სერვისების მხარდაჭერა:
 • მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის რჩევებისა და სწავლების უზრუნველყოფა
 • სწავლება და შესაძლებლობების შექმნა ბიზნესის მხარდამჭერი იმ ეროვნული ორგანიზაციებისთვის (BSOs), რომლებიც სტარტაპებისთვის ქმნიან ბიზნეს ინკუბატორებს
 • ბიზნეს კლასტერების შექმნა ურთიერთდახმარებისა და განვითარების მიზნით
 • ახალი ბაზრების იდენტიფიცირების მიზნით მთავრობების მხარდაჭერა
 • ექსპორტის მხარდამჭერ ორგანიზაციებში შესაძლებლობების შექმნა
ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოს წახალისება:
 • საკანონმდებლო რეფორმისა და საუკეთესო პრაქტიკის ხელშეწყობა
 • პოლიტიკის შემქმნელებისა და მარეგულირებლებისათვის შესაძლებლობების განვითარება
 • საჯარო და კერძო დიალოგების წახალისება
 • ბიზნესის ინფორმირება რეფორმის პროცესებისა და წესების/პროცედურების შესახებ
ქუქი-ფაილები
ეს საიტი იყენებს Cookie-ფაილებს, რომ თქვენ შეძლოთ საიტის უკეთესად დათვალიერება. შეიტყვეთ მეტი
უარი Cookie-ფაილებზე
თანხმობა Cookie-ფაილებზე