ბაზრებზე ინკლუზიური წვდომა

პროექტის მიზნები

პროექტის მიზნები - ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილი ექსპორტის ხელშეწყობა ევროკავშირში (პირველ რიგში), ასევე ევროპის ქვეყნების ბაზრებზე. ღირებულებათა ჯაჭვის საექსპორტო პოტენციალით გაძლიერება და გაზრდა.

განმახორციელებელი პარტნიორი

ქუქი-ფაილები
ეს საიტი იყენებს Cookie-ფაილებს, რომ თქვენ შეძლოთ საიტის უკეთესად დათვალიერება. შეიტყვეთ მეტი
უარი Cookie-ფაილებზე
თანხმობა Cookie-ფაილებზე